Overgange for dit barn i Sct. Norbert

Sct. Norbert Børnehus - Sct. Norberts Førskole -

Sct. Norberts SFO - Sct. Norberts Skole 

 

I Sct. Norbert ser vi børnenes overgange som en naturlig del af børnenes udvikling og vi ønsker et tæt samarbejde mellem børnehuset, førskole, SFO, skole og forældre.

Vores mål er:

      At skabe positive og trygge rammer for børn og forældre.

      At skabe genkendelige, forudsigelige og sammenhængende hverdage.

      At skabe en tydelig sammenhæng mellem børnehuset, førskole og skole.

      At børn og forældre får positive relationer og må opleve overgangen så nænsom som muligt.


I kan læse mere om børnehuset på www.sct-norberts-bornehave.dk

I kan læse mere om førskolen, SFOen og skolen på www.sct-norberts-skole.dk 

 

                      Hvad sker der?                    Det betyder?

Barnet fødes

I kontakter Sct. Norberts Skole på tlf.75835100 eller Børnehuset på tlf.75829173. I kan også selv finde indskrivningssedler på hjemmesiderne og indskrive barnet i børnehaven og skolen. Barnet kommer så på vores ventelister.

Husk at Jeres barn skal indskrives begge steder

Ca. 2,6 til 3 år

I får besked om barnet har en plads i børnehuset. I kontakter børnehuset for en rundvisning

Ca. 14 dage før startdato

I får et velkomstbrev med praktiske oplysninger om bl.a. personale, stuevalg m.m.

Ca. 1 uge før barnet starter

I kommer på besøg, hvor der sker en overlevering og vi har en dialog om indkøringen. I nogle tilfælde besøger dagplejen/ vuggestuerne børnehuset med barnet

Barnet starter i børnehaven

Barnet tilknyttes en stue alt afhængig af alder og har en kort indkøring på ca. 2 dage

Fra april til august året efter

(f.eks. april 2017 til august 2018)

De ældste børn starter i ørneborgen, hvor der laves skoleparatheds aktiviteter.  Der vil være mange aktiviteter bl.a. gensidige besøg mellem børnehuset og skolen. Der afholdes også forældremøde og alle forældre tilbydes en før skole samtale

April til juli

Førskolen starter og pædagoger fra børnehuset følger med i førskolen. Der laves en overlevering mellem de to personalegrupper

August til …

 

Børnene starter i 0 klasse

 

Hvad kan vi, som forældre selv gøre?


  • Have en positiv tilgang til de overgange, som I oplever

  • Deltage i møder, arrangementer m.m. hvor I har mulighed for, at få diverse informationer, møder personalet og de andre forælder

  • Holde en åben dialog med personalet

  • Have tillid til at både børnehuset og skolen træffer beslutninger ud fra et faglige og helhedsorienteret perspektiv

  • Tale med jeres barn omkring overgangen

  • Støtte og opmuntre jeres børn. Langt de fleste børn kan mere end vi tror og de aflæser vores sindsstemninger

  • Støtte og bakke op om Sct. Norbert

 

Vi glæder os til at møde jer!

Sct. Norberts Børnehus, Sct. Norberts SFO og Sct. Norberts Skole