Af med bleen

Af med bleen – hvordan og hvornår?


Når børn er ca. 2½ år gamle, vil de som oftest begynde at få en fornemmelse af blærens og tarmens lukkemuskler. De fleste børn øver sig i at blive renlige i dagtimerne. Først senere vil barnet blive renlig om natten.
Barnet skal have positiv opbakning fra forældre og personale. Det er vigtigt, at det foregår i barnets
eget tempo.


Barnets parathed og signaler kan inddeles i 3 faser:

I første fase vil barnet sige til, når det har tisset eller haft afføring i bleen.
I anden fase siger barnet til, når det tisser eller har afføring i bleen.
I tredje fase siger barnet til, inden det skal tisse eller have afføring og bevidst kan holde igen. 

Børn lærer ofte af at se, hvordan andre børn øver sig i at blive renlige.


Hvordan?

Det er et fælles forældre og personale ansvar at hjælpe barnet. Det gør du ved at være opmærksom på barnets signaler og parathed.

Giv barnet tryghed, ro og tid til at mestre situationen.
Tal med barnet om, hvad det vil sige at bruge potte eller toilettet.
Hjælp barnet til fast toiletbesøg hver 2.-3. time.
Præsentation af potte eller toilet skal foregå som en naturlig del af dagligdagen. Brug evt. toiletindsats eller skammel til fødderne.
Accepter, at barnet ikke vil sidde på potte eller toilet og prøv igen senere. Undgå tvang og magtkampe.
Undgå overdreven ros, da det kan skabe et pres hos barnet om at skulle lykkes. Anerkend og respekter i stedet barnet både, når det ikke har lyst og når det har lyst.

Det er vigtigt, at du lærer barnet at vaske hænder, når det har været på toilettet.


Hvad gør vi?

Her i børnehaven sætter vi fokus på toiletbesøg ved at;

Vi snakker med børnene i løbet af dagen om toiletbesøg.
Vi læser bøger om at gå på toilettet
Vi tager løbende børnene med, hvor de skal prøve at sidde ned på toilettet.


Hvor lang tid tager det at blive renlig?

Det er meget forskelligt, hvor lang tid der går, inden dit barn bliver renligt. I starten er det naturligt
at der sker uheld. Derfor er det vigtigt, at du giver dit barn skiftetøj med og gerne let tilgængelig for
barnet (f.eks. bukser med elastik i taljen og sko uden snørebånd).
Mens dit barn øver sig i at blive renligt, er det afgørende, at det sker i et positivt samarbejde mellem
forældre og personale for at støtte barnet bedst muligt.


Kilde: Aksos
Kilde: Kragh-Müller, G (2003) ”Ka´ selv – vil selv – men du må hjælpe mig” aschenhoug

 

                                                       Toilet.jpg