Bestyrelse

Institutionsbestyrelsen består af:

 

Michael Köllner (formand), udpeget af Sct. Norberts Stiftelse pr. 1. april 2015                                                              

Dorte Ladegaard, valgt af forældrekredsen jf. vedtægternes § 3 pr. 1. april 2015

Lars Christensen, valgt af forældrekredsen jf. vedtægternes § 3 pr. 1. april 2016

Anton Dorph-Petersen, udpeget af Sct. Norberts Stiftelse pr. 1. april 2016

Joyce Schultz, udpeget af Sct. Norberts Menighedsråd pr. 1. april 2016

Flemming Meng, udpeget af Sct. Norberts Menighedsråd pr. 1. april 2015

 

 

Desuden deltager uden stemmeret:

Sidse Leszczynski, medarbejderrepræsentant

Eva Qvist Knudsen, afdelingsleder

Henrik Witzel Bech, skoleleder