Om Sct. Norberts Børnehus

Et værdibaseret miljø

Institutionen bygger på et kristent livs- og menneskesyn. Gennem det pædagogiske og sociale arbejde vil vi medvirke til, at give hvert barn de bedste udviklingsbetingelser for dets personlighed.

Børnehuset tilbyder et kristent miljø, hvor fællesskab, næstekærlighed, respekt for det enkelte menneske, omsorgen for hinanden og omsorgen for naturen er bærende værdier.

Vi prioriterer at have genkendelighed og struktur i vores hverdag for at give børn og forældre mest muligt tryghed.

Du kan læse meget mere om Sct. Norberts Børnehus ved at benytte dig af nedenstående links.