Fri for mobberi

Bekæmp mobning.jpg

Vi arbejde med fri for mobberi. For os handler det om at skabe gode børnefællesskaber, hvor man lære at være omsorgsfulde og lyttende over for hinanden.

 Vi vil være medskaber af en tolerance kultur

Tolerance – at acceptere og se forskelligheder som en styrke og at behandle hinanden ligeværdigt

Respekt – at acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen, at være en god kammerat over for alle og at rumme andres væremåde

Omsorg – at vise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for alle børn

Mod – at turde sige fra og markere egne grænser, at være modig og en gos kammerat, der reagerer på uretfærdighed

 

En kultur, hvor ovenstående er de bærende værdier i det sociale samspil mellem mennesker.

En tolerance kultur kan vi kun skabe i samarbejde med forældre. Derfor er det vigtigt med forældreinddragelse i arbejdet med Fri for mobberi.

 

Her er fem tips til dig som forælder

    Støt dit barn i at indgå legeaftaler på kryds og tværs i børnegruppen

    Tal aldrig dårligt om de andre børn i børnehaven, deres forældre eller pædagogerne

    Indfør social fødselsdags politik

    Give dit barn opmuntring til at sige fra og til at støtte og forsvare kammerater

    Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problem

 

Læs mere på www.friformobberi.dk